KDR Keurmerk

Jandlis Meat is trots dat zij sinds mei 2018 het KDR Keurmerk heeft gekregen.
KDR staat voor Keten Duurzaam Rundvlees.

Dit is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Vleesveehouder, de slachterij, de grossier, de slagerij, de supermarkt en overige afnemers van rundvee, afkomstig van vleesrassen die gehouden worden ten behoeve van de roodvleesproductie.

Keten Duurzaam Rundvlees is gebaseerd op 4 transparante uitganspunten:

  • Dierwelzijn
  • Duurzaamheid
  • Hoge kwaliteit
  • Gehouden in Nederland

Zo wordt op gebied van dierwelzijn meer van de vleesveehouders verwacht dan bij de meeste bestaande keurmerken voor rundvlees.
Castratie en brandmerken zijn absoluut verboden en wordt weidegang in de zoogperiode als vanzelfsprekend geacht.
Daarnaast zetten de deelnemers zich in voor verdere verduurzaming in de keten.

Nederlandse vleesveebedrijven die aan deze criteria voldoen, kunnen gecertificeerd worden voor Keten Duurzaam Rundvlees.
Daarnaast steunt Keten Duurzaam Rundvlees samen met de Nederlandse vleesveesector initiatieven om het aantal natuurlijke geboorten bij luxe vleesrassen te vergroten.